ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΜΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

To Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΣΑΕΤ) του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, προσκαλεί για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση είκοσι (20) κενών θέσεων
Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ΠΜΣ «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» με έναρξη
στο εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21.

Επισυνάπτεται η σχετική προκήρυξη.

Ανακοινώσεις: 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 09/12/2020 - Ρόδος /Κάλυμνος

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Προκήρυξη πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 3 «Επανέκθεση Αρχοντικού Βουβάλη στη νήσο Κάλυμνο» του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Αρχοντικού Βουβάλη στη νήσο Κάλυμνο» με κωδικό 2013ΕΠ76700003, που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9A504653%CE%A04-%CE%A66%...

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 04/12/2020 - Θεσσαλονίκη

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ(CULTUREID)» ΜΕ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS 5072497, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A881%CE%9B4653%CE%A04-%CE%A39%...

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 03/12/2020 - Μέγαρα

Εφορία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΝΕΤΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ, Α΄ΦΑΣΗ: 1) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, 2) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ» ΜΕ MIS 5003787

Σελίδες

Εγγραφή στο Front page feed