ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 13/1/2023 Δήμος Λαυρεωτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Συντήρηση και ανάδειξη του ζωγραφικού διακόσμου του κτηρίου Ευτέρπη», που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5136110

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: 3 Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμβάσεις μίσθωσης έργου

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) έχει προβεί στη δημοσίευση 3 προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Ενάντια στο νέο νομοσχέδιο για τα μουσεία

Ο Σύλλογος Συντηρητών Αρχαιοτήτων κι Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΣΑΕΤΤΕ) συντάσσεται με τις ενέργειες που πραγματοποιούνται από οικείους συλλόγους και εκφράζει τον προβληματισμό και την ένσταση του για πολλαπλές διατάξεις του προς ψήφιση νομοσχεδίου αλλαγής νομικού καθεστώτος των δημόσιων μουσείων. Σχετικά με τα προβληματικά σημεία του νέου νομοσχεδίου μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους:
http://psep-yppo.gr/

Ανακοινώσεις: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 10/02/2023- Ιερός Ναός Μιχαήλ Αρχαγγέλου & Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Λιβάδια Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου "Αποκατάσταση ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου και Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Λιβάδια Μυλοποτάμου, συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου του και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου", που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της ομώνυμης πράξης με MIS 5022281.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 10/02/2023- Θέρμες Λεωνιδαίου, Αρχαία Ολυμπία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 3 «Εργασίες συντήρησης στις Θέρμες Λεωνιδαίου», που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο της πράξης «SUB. 7.3.1 - Αποκατάσταση στερέωση και συντήρηση Θέρμων Λεωνιδαίου στην Αρχαία Ολυμπία», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5158784.

Σελίδες

Εγγραφή στο Front page feed