ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 28/06/2022-ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β (ΑΛΚΙΣΩΝΟΣ), ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β (ΑΛΚΙΣΩΝΟΣ) ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «SUB.7.1.7 – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Β΄ ΑΛΚΙΣΩΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ ΤΑ 5150246.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 27/06/2022- Αρχαιολογικός χώρος Τίρυνθας (μυκηναϊκή ακρόπολη)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑ- ΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Καινοτόμος Μεθοδολογία Ολοκληρωμένης Διάγνωσης, Συντήρησης, Τεκμηρίωσης και Ανάδειξης των μυκηναϊκών τειχών» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ CanTi , MIS 5056234.

Άδεια μελέτης, ανάληψης & επίβλεψης έργου και λειτουργίας εργαστηρίων

Η νομοθεσία που αφορά την Άδεια για τη μελέτη, την ανάληψη και την επίβλεψη έργου συντήρησης και τη λειτουργία εργαστηρίων για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακινήτων έχει ενσωματωθεί στην "Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς", νόμος 4858/2021 (ΦΕΚ Α 220/19.11.2021), στο άρθρο 43 "Εργασίες συντήρησης μνημείων" (παράγραφοι 3 και 4).

ΣΟΧ 2/2022 22/06/2022-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ (Δ. Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 2/2022

Οι αιτήσεις για την κάλυψη των 122 θέσεων της ΣΟΧ 2/2022, για την Αθήνα και για όλες τις κατά τόπους υπηρεσίες, θα γίνονται δεκτές : από 26/06/2022 μέχρι και 05/07/2022

Σελίδες

Εγγραφή στο Front page feed