ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 15/07/2022- ΑΜΦΙΠΟΛΗ, Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΔΑ: 6ΠΛΙ4653Π4-Η1Δ - Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 1 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗ» στο πλαίσιο της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗ» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5161661, που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Δ.Σ.Α.Ν.Μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 14/07/2022- ΥΠΟΕΡΓΟ «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ-ΧΩΡΑΣ Ν.ΣΑΜΟΥ»

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ - ΙΚΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ-ΧΩΡΑΣ Ν.ΣΑΜΟΥ» ΜΕ MIS 5030642.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%98%CE%92%CE%964653%CE%A04-%CE...

Σελίδες

Εγγραφή στο Front page feed