Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 15/02/2011

8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων:
- Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της συγχρηματοδοτούμενης από το Ε.Σ.Π.Α. πράξης Αρχαιολογικό Πάρκο Βυζαντινού Μεταβυζαντινού Οικισμού Ουζντίνας
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%9B%CE%A5%CE%93-2%CE%99
- Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της συγχρηματοδοτούμενης από το Ε.Σ.Π.Α. πράξης Αρχαιολογικό Πάρκο Μεταβυζαντινών Μνημείων Κληματιάς

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 11-14/02/2011

10η ΕΒΑ
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%9B%CE%93%CE%93-%CE%A6%C...

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 10/02/2011

14η ΕΒΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ"
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%9B0%CE%93-%CE%A9%CE%A8

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 08/02/2011

Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση του έργου «Αρχαιολογική έκθεση Casa Romana στην Κω (ΕΣΠΑ)» για τις ανάγκες του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αιγαιακών Σπουδών (Συνεχιζόμενο Έργο ).

http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%9B1%CE%93-7%CE%A5

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 03-07/02/2011

1) Πρόσληψη ωρομίσθιου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης για τις ανάγκες εκτέλεσης του αρχαιολογικού έργου «Διαμόρφωση και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου του Λυκείου του Αριστοτέλους»
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%9B%CE%A1%CE%93-%CE%A34

2) Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%93-%CE%9F%C...

Σελίδες

Εγγραφή στο Front page feed