Διεθνές συνέδριο: Πολιτιστική κληρονομιά του 20ου αιώνα

Διεθνές συνέδριο: Πολιτιστική κληρονομιά του 20ου αιώνα.
Επισυνάπτεται ανακοίνωση.

Ανακοινώσεις: 

Sale of IIC publications

IIC Congress Preprints and Studies in Conservation

To reduce the space occupied by our considerable stocks of Congress
preprints and back-issues of Studies in Conservation, IIC are offering
for sale the publications listed below (all prices are in UKP - Pounds
Sterling - and are subject to availability).

Copies of the following Congress preprints are available to current IIC
members at UKP 12.50 per volume (non members UKP 25). Any six volumes
can be purchased for the price of five (UKP 62.50, or UKP 125 for
non-members).

Conservation of Stone & Wall Paintings (Bologna 1986)

Ανακοινώσεις: 

Σελίδες

Εγγραφή στο Front page feed