Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Με χαρά σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα εκδηλώσεων Σεπτεμβρίου –

Δεκεμβρίου 2008 του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Η παρουσία σας στις εκδηλώσεις θα μας τιμούσε ιδιαίτερα.

Οι εκδηλώσεις
θα πραγματοποιηθούν
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Ανακοινώσεις: 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Στην παρακάτω διεύθυνση ενημερωνόμαστε και υπογράφουμε για να μην κατασκευαστεί μαρίνα στον ιστορικό Μαραθώνα.

http://www.nomarinainmarathonbeach.com

Παρακαλούμε, εάν θέλετε να υποστηρίξετε επιπλέον την προσπάθεια αυτή, προωθείστε το συγκεκριμένο μήνυμα σε όσους περισσότερους μπορείτε.

Ανακοινώσεις: 

Αποδεδειγμένη εμπειρία

Εάν η εμπειρία έχει αποκτηθεί σε δημόσιο φορέα, θα πρέπει να προσκομιστούν αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ανά μήνα.

Εάν η εμπειρία έχει αποκτηθεί σε εργαστήριο ιδιώτη (ο οποίος απαραιτήτως πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος), θα πρέπει να προσκομιστούν αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ανά μήνα, καθώς και αποδεικτικά ασφάλισης ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ.

Αν κάποιος έχει ένα καλό πρότυπο αναλυτικής βεβαίωσης προϋπηρεσίας το οποίο έγινε δεκτό από τη ΔΣΑ μπορείτε να το στείλετε στον σύλλογο για να δημοσιευθεί εδώ.

Δικαιολογητικά

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση φυσικού προσώπου στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων
2. Πτυχίο (για τους αποφοίτους ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται και επίσημη μετάφραση του τίτλου καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ή αναγνώρισης)
3. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας και/ ή πρόγραμμα σπουδών της Σχολής ή Τμήματος Συντήρησης
4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
5. Διετής αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργασίες συντήρησης για την πρώτη ειδικότητα

Σελίδες

Εγγραφή στο Front page feed