Προετοιμασία

Η άδεια χορηγείται σύμφωνα με την ειδικότητα του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης (π.χ. ειδικότητα συντήρησης πέτρας, κεραμικού, γυαλιού, ψηφιδωτού, υφάσματος, μετάλλου, οργανικών ανασκαφικών ευρημάτων, ξύλου, ζωγραφικών έργων σε ύφασμα, βιβλίου, χαρτιού, τοιχογραφίας, φορητών εικόνων, δέρματος, φωτογραφικού υλικού, οπτικοακουστικού υλικού, εικαστικών έργων με σύγχρονα υλικά).

Εισαγωγή

Σύμφωνα με τον Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ/Α/271/24.12.1997) όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο Ε7, περ. 2, του Ν. 4152/ 2013 «για τη μελέτη, ανάληψη, επίβλεψη έργου συντήρησης και λειτουργία εργαστηρίων για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακινήτων απαιτείται άδεια που χορηγείται από το ΥΠΠΟΑ μετά από γνώμη τριμελούς επιτροπής». Η άδεια χορηγείται εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Άδεια μελέτης, ανάληψης, επίβλεψης έργου και λειτουργίας εργαστηρίου για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης

Εδώ θα βρείτε οδηγίες για την απόκτηση άδεια μελέτης, ανάληψης, επίβλεψης έργου και λειτουργίας εργαστηρίου για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Αν γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται δείτε το "Εν συντομία", διαφορετικά ξεκινήστε με την "Εισαγωγή".

Σελίδες

Εγγραφή στο Front page feed