Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 02-04/11/2010

1. Γ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη ωρομίσθιου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης για τις ανάγκες εκτέλεσης του αρχαιολογικού έργου «Διαμόρφωση και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου του Λυκείου του Αριστοτέλους.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%99%CE%97%CE%A4%CE%93-%CE%A1%C...

2. Ε Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΕΙΔΙΚ. ΑΡΧ/ΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔ. ΕΡΓΑΤΩΝ, ΤΗΣ Ε΄ ΕΠΚΑ, 6189/26-10-2010
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%99%CE%97%CE%98%CE%93-%CE%A18

Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Από την 1 Οκτωβρίου του 2010 τα Υπουργεία και οι δεκατρείς περιφέρειες, υποχρεούνται να αναρτούν αποφάσεις και πράξεις τους στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος «Δι@ύγεια», το οποίο συντονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΕΣΑΗΔ) . Εφεξής οι πράξεις και αποφάσεις των φορέων δεν είναι εκτελέσιμες αν δεν αναρτηθούν στη Διαύγεια (http://diavgeia.gov.gr/).
Οι προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων του Υπουργείου Πολιτσιμού αναρτώνται στην παρακάτω ιστοσελίδα:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον όλες οι προκηρύξεις-διαγωνισμοί ανακοινώνονται στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) Διαύγεια www.diavgeia.gov.gr.

1. ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ6099/21-10-2010)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%99%CE%9E%CE%97%CE%93-%CE%A5%C...

2. ΚΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧ. ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑΣ 5635 26.10.2010)

ΑΔΕΔΥ - ΠΟΕΙΔΔ Απεργία 7 Οκτωβρίου 2010

Απεργούμε την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου και διεκδικούμε την επαναφορά και διεύρυνση των μισθολογικών, ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Στην απεργία μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι συνάδελφοι, μόνιμοι (ΑΔΕΔΥ) και συμβασιούχοι (ΠΟΕΙΔΔ).
Δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις στις παρακάτω διευθύνσεις:
http://www.adedy.gr/adedy/site/home/ws/front-page/center+column/sort-uni...

Ανακοινώσεις: 

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 06/10/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην ΛΔ΄ ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 4211/27-09-10).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=41013

Σελίδες

Εγγραφή στο Front page feed