Δικαιολογητικά

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση φυσικού προσώπου στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων
2. Πτυχίο (για τους αποφοίτους ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται και επίσημη μετάφραση του τίτλου καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ή αναγνώρισης)
3. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας και/ ή πρόγραμμα σπουδών της Σχολής ή Τμήματος Συντήρησης
4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
5. Διετής αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργασίες συντήρησης για την πρώτη ειδικότητα

Προετοιμασία

Η άδεια χορηγείται σύμφωνα με την ειδικότητα του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης (π.χ. ειδικότητα συντήρησης πέτρας, κεραμικού, γυαλιού, ψηφιδωτού, υφάσματος, μετάλλου, οργανικών ανασκαφικών ευρημάτων, ξύλου, ζωγραφικών έργων σε ύφασμα, βιβλίου, χαρτιού, τοιχογραφίας, φορητών εικόνων, δέρματος, φωτογραφικού υλικού, οπτικοακουστικού υλικού, εικαστικών έργων με σύγχρονα υλικά).

Εισαγωγή

Σύμφωνα με τον Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ/Α/271/24.12.1997) όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο Ε7, περ. 2, του Ν. 4152/ 2013 «για τη μελέτη, ανάληψη, επίβλεψη έργου συντήρησης και λειτουργία εργαστηρίων για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακινήτων απαιτείται άδεια που χορηγείται από το ΥΠΠΟΑ μετά από γνώμη τριμελούς επιτροπής». Η άδεια χορηγείται εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Σελίδες

Εγγραφή στο Front page feed