ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 05/04/2022-Αρχοντικό Βουβάλη, Κάλυμνος

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Προκήρυξη πρόσληψης, τριών (3) ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 3 «Επανέκθεση Αρχοντικού Βουβάλη στη νήσο Κάλυμνο» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Αρχοντικού Βουβάλη στη νήσο Κάλυμνο» με κωδικό 2013ΕΠ76700003 στη ΣΑΕΠ 767, που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 04/04/2022- Βαλιδέ Τζαμί Λέσβου

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου «Αποκατάσταση
και ανάδειξη Οθωμανικού τεμένους Βαλιδέ Τζαμί» της πράξης «SUB. 1 Αποκατάσταση και
ανάδειξη Οθωμανικού τεμένους Βαλιδέ Τζαμί» που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5158706 και υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής
αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 04/04/2022- Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Συντήρηση των
τοιχογραφιών του Καθολικού της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου» με Κωδικό ΟΠΣ
5071702] ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS [5071702]

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A93%CE%9D%CE%914653%CE%A04-7%C...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΙΕΚ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΙΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΕΚ
(περιλαμβάνεται η ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ)

Αξιότιμοι κύριοι,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 31/03/2022- Ακρόπολη

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1) «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΜΕ MIS 5150192

Σελίδες

Εγγραφή στο Front page feed