Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 14/07/2021 - Φαιστός

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ [2020ΣΜ91400002 της ΣΑΜ 914 του ΠΔΕ]

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%951%CE%A04653%CE%A04-%CE...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 8/7/2021- Αρχαιολογικός χώρος Ιερού Ολυμπίου Διός - Αθήνα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» (ΑΔΑ: Ω5ΩΥ7Λ7-Υ5Σ) ΜΕ MIS
5010840

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 6/07/2021 - Ιωάννινα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Συντηρητή ΤΕ για το Έργο "Αποκατάσταση και ανάδειξη του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο Ιωαννίνων σε επισκέψιμο μνημείο"

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9C%CE%9244653%CE%A04-7%C...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 6/07/2021 - Δωδώνη

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΕ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΔΕ ΙΔΟΧ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ, ΦΑΣΗ Α’» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5002472.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/61%CE%94%CE%9D4653%CE%A04-46%CE%A4

online Συνέδριο για πρόσφατους απόφοιτους συντήρησης, 21-22/10/2021

XVII International Conference of Conservation-Restoration Studies
October 21st and October 22nd, 2021.

All students and recent graduates of conservation-restoration studies and related fields are welcome to participate.

information:
web: www.konferencija-restauracija.com/en/conference.html
facebook: @konferencijarestauracija
instagram: @cr_student_conference

Ανακοινώσεις: 

ART BIO MATTERS 2021 - A Virtual Conference, 22-24/09/2021 - προθεσμία συμμετοχής 06/08/2021

ART BIO MATTERS 2021 - A Virtual Conference
September 22-24, 2021

Hosted by the Metropolitan Museum of Art

Apply now to register: https://www.artbiomatters.org/

Ανακοινώσεις: 

Conference "COLLECTIONCARE : New Challenges in Preventive Conservation, Predictive Analysis and Environmental Monitoring" December 1-3, 2021

ON-LINE CONFERENCE + EXHIBITION HALL

The conference CollectionCare: New Challenges in Preventive Conservation, Predictive Analysis and Environmental Monitoring will be held ON-LINE in December 2021 in the framework of the EU's Horizon2020 CollectionCare project.
The conference aims to be a forum to exchange highly specialized research and the latest technological advances in the study of the behavior and aging of cultural heritage materials, environmental monitoring, and the design of preventive conservation strategies in collections.

Ανακοινώσεις: 

έρευνα-ερωτηματολόγιο για χρήση γαντιών νιτριλίου

The Science Museum Group are collecting data regarding how nitrile gloves are used across museum/archive and wider heritage sectors. We have found many of us have looked into sustainable glove solutions and we are collating information in the hope of finding a wider approach to using and recycling, including the use of bio-degradable gloves. This information will be collated and used as part of a presentation and paper for this year's ARA conference.

Ανακοινώσεις: 

Σελίδες