Άδεια μελέτης, ανάληψης, επίβλεψης έργου και λειτουργίας εργαστηρίου για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης

Εδώ θα βρείτε οδηγίες για την απόκτηση άδεια μελέτης, ανάληψης, επίβλεψης έργου και λειτουργίας εργαστηρίου για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Αν γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται δείτε το "Εν συντομία", διαφορετικά ξεκινήστε με την "Εισαγωγή".