Προετοιμασία

Η άδεια χορηγείται σύμφωνα με την ειδικότητα του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης (π.χ. ειδικότητα συντήρησης πέτρας, κεραμικού, γυαλιού, ψηφιδωτού, υφάσματος, μετάλλου, οργανικών ανασκαφικών ευρημάτων, ξύλου, ζωγραφικών έργων σε ύφασμα, βιβλίου, χαρτιού, τοιχογραφίας, φορητών εικόνων, δέρματος, φωτογραφικού υλικού, οπτικοακουστικού υλικού, εικαστικών έργων με σύγχρονα υλικά).

Η ειδικότητα προσδιορίζεται από το βασικό ή και το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και τη βεβαίωση προγράμματος σπουδών που τον συνοδεύει, καθώς και από αποδεδειγμένη διετή επαγγελματική εμπειρία ανά ειδικότητα (διετή για το πρώτο αντικείμενο και αποδεδειγμένη μονοετή εμπειρία για κάθε επιθυμητή επέκταση της άδειας σε άλλη ειδικότητα) μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών.

Εάν η εμπειρία έχει αποκτηθεί σε δημόσιο φορέα, θα πρέπει να προσκομιστούν αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ανά μήνα.

Εάν η εμπειρία έχει αποκτηθεί σε εργαστήριο ιδιώτη (ο οποίος απαραιτήτως πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος), θα πρέπει να προσκομιστούν αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ανά μήνα, καθώς και αποδεικτικά ασφάλισης ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ.