Κριτήρια μοριοδότησης ΑΣΕΠ στις προκηρύξεις ΙΔΟΧ

Στην τελευταία Γενική Τακτική συνέλευση του ΣΣΑΕΤΤΕ επισημάνθηκε η ανάγκη για την ισοτιμία των ΤΕ και ΠΕ συντηρητών σε πρακτικό επίπεδο. Παράλληλα, συζητήθηκε η τροποποίηση των κριτήριων μοριοδότησης που έχει θέσει το ΑΣΕΠ (ξένες γλώσσες, μέγιστη προϋπηρεσία στα 5 έτη και πιστοποίηση γνώσεων υπολογιστών), με σκοπό την βελτίωση τους ως προς μια πιο αξιοκρατική αξιολόγηση των υποψηφίων. Σε αυτά τα θέματα διατυπώθηκαν αντικρουόμενες απόψεις, με αποτέλεσμα να μην καταλήξουμε σε κάποια συγκεκριμένη δράση. Αποφασίστηκε να τεθεί το θέμα σε διαβούλευση, καθώς από ότι φάνηκε είναι πολυσύνθετο, ώστε να κατατεθούν όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις και να αποφασιστεί σε επόμενη φάση τι ακριβώς θα θέλαμε να διεκδικήσουμε, διερευνώντας παράλληλα και τις δυνατότητες τροποποίησης κριτηρίων του ΑΣΕΠ.

Ως εκ τούτου τίθενται σε διαβούλευση τα εξής θέματα:

1. Οι προκηρύξεις θα πρέπει να βγαίνουν για Συντηρητές ΠΕ-ΤΕ ως μια βαθμίδα χωρίς διαχωρισμό.
2. Δεν θα πρέπει να ζητείται ως προαπαιτούμενη η γνώση Η/Υ.
3. Δεν θα πρέπει να ζητείται ως προαπαιτούμενο και μοριοδοτούμενο προσόν η γνώση ξένων γλωσσών.
4. Πρέπει να υπάρχει όριο ανώτατης προϋπηρεσίας ειδίκευσης; Αν ναι ποίο είναι το ζητούμενο όριο;
5. Ποιο πρέπει να είναι το όριο κατώτερης προϋπηρεσία για το οποίο θεωρείσαι ανειδίκευτος;

Βάσει της προσωπικής εμπειρίας μπορείτε να θέσετε περισσότερες προτάσεις.

Το θέμα αφορά όλους μας και η συμμετοχή σας με τη γνώμη σας είναι όχι απλά επιθυμητή αλλά απαραίτητη!!!