Περαιτέρω ζητήματα στις προκηρύξεις ορισμένου χρόνου

Κατά τη διαβούλευση σχετικά με τα Κριτήρια μοριοδότησης ΑΣΕΠ στις προκηρύξεις τέθηκαν από μέλος του Συλλόγου μας τα παρακάτω δύο ερωτήματα, τα οποία θέτουμε και εμείς με τη σειρά μας προς συζήτηση:

a. Τι σημαίνει και πως κατά περίπτωση χρησιμοποιείται ο όρος «συναφές πτυχίο», που τον συναντάμε διαρκώς στις προκηρύξεις, την μοριοδότηση, ακόμα και στην μισθοδοσία.

b. Πως πρέπει να υπολογίζεται η προϋπηρεσία, σε όσους προέρχονται από το ελεύθερο επάγγελμα και προσκομίζουν τιμολόγια και βεβαίωση ΟΑΕΕ.

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην συζήτηση με βάση τις δικές σας εμπειρίες και γνώσεις, θέτοντας ακόμη και περαιτέρω ζητήματα και να ενισχύσετε με τον τρόπο αυτό την προσπάθεια του Δ.Σ. για τη βελτίωση των όρων-κριτηρίων που αφορούν τον κλάδο μας στις προκηρύξεις ορισμένου χρόνου.