Διοργάνωση Ημερίδας

Αγαπητοί συνάδελφοι και απόφοιτοι του Τμήματος συντήρησης Αρχαιοτήτων του ΑΤΕΙ Αθήνας,
απόφοιτοι σχολών ΤΕ βαθμίδας, επιτρέψατε μου παρακαλώ να σας κοινοποιήσω το θέμα που με απασχολεί ιδιαίτερα ως προς τις πρακτικές συσκευασίας, μεταφοράς και κινητικότητας μουσειακών συλλογών.
Μετά από μία συζήτηση που είχα τελευταία με συναδέλφους για τις πρακτικές που ακολουθούνται και εφαρμόζονται στο πλαισιο των εργασιακών μας καθηκόντων στο ΥΠΠΟ ή και ως ιδιώτες, σκέφτηκα ότι θα ήταν σημαντικό να είχαμε διδαχθεί στις σχολές συντήρησης κάποια ειδικευμένα μαθήματα με γνωστικό αντικείμενο της αρχές συσκευασίας και μεταφοράς φορητών έργων. Μετά από τόσα έτη, είναι φανερό ότι υπάρχουν ειδικευμένες εταιρίες που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο περιοδικών ή μόνιμων εκθέσεων (με αναθέσεις) να μεταφέρουν , συσκευάσουν, αναρτήσουν και διαχειριστούν τα μουσειακά εκθέματα με ποικίους τρόπους. Επειδή υπάχει συνεχώς εξέλιξη στον τομέα των υλικών συσκευασίας και των μεθόδων μεταφοράς (κιβώτια, ειδικές κατασκευές-βαλίτσες μεταφοράς, κ.α.) θεωρώ ότι θα ήταν υπέρ μας να γίνει μία ημερίδα όσχετικά με την παροχη υπηρεσιών από ιδιωτικές εταιρίες ως προς τις εμπειρίες, τις προκλήσεις αλλά κπως αντιμετωπίζονται προβλήματα μετακίνησης έργων τέχνης στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Αν μπορούσαμε μάλιστα να συνδιάσουμε την ημερίδα και με ένα workshop θα ήταν μία πολύ σημαντική και ευχάριστη εμπειρία για όλους συνδυάζοντας εκπάιδευση και ψυχαγωγία.
Στην ημερίδα θα μπορούσαν να συμμετάσχουν προσκεκλημένοι ομιλητές από διάφορα μουσεια, συνάδελφοι από φορείς του Υπουργείου,κ.α. προμηθευτές υλικών συν΄τηρησης ή και συναδέλφοι που δραστηριοποιούνται στο χώρο παρουσιάζοντας με ανακοινώσεις ένα μέρος της δουλειάς τους: να καταθέσουν τα προβλήματα, τις προκλήσεις και τις τακτικές επίλυσης των προβλημάτων-case studies. Μακάρι να δεχθούν κάποιες εταιρίες να ανταποκριθούν ως χορηγοί στο κάλεσμα μας.
Πιστεύω ότι θα ήταν σημαντικό να έχω τη γνώμη και τις επισημάνσεις σας και να καταθέσετε τις απόψεις σας.

Στουπάθης Κων/νος
Συντηρητης/Μουσειολόγος , ΥΠΠΟ.