Δωρεάν ψηφιακό βιβλίο: ΑΕΠΕΛ 2

Αναρτήθηκε ο τόμος των πρακτικών του συνεδρίου ΑΕΠΕΛ 2 (Το Αρχαιολογικό Έργο στην Πελοπόννησο - 2).
Μπορείτε να το κατεβάσετε από τη διεύθυνση: http://ham.uop.gr/images/aepel2_full.pdf (περίπου 1.000 σελίδες, 121 ΜΒ)