βίντεο διάλεξης για ΒΔ για watermarks, Emanuel Wenger, 27-04-2021 στα πλαίσια βραβείου BCAA

The European Research Centre for Book and Paper Conservation-Restoration has established the 'Book and Graphic Art Conservation Achievement Award' BCAA (σχετικά με τα βραβεία δείτε εδώ) to natural or legal persons, represents the highest expression of recognition for those who have made significant contributions and continued commitment to excellence in endeavours of science, research, and leadership in the practice and theory of preservation, conservation, restoration and auxiliary fields'

The first ‘Conservation Achievement Award’ has been presented to Emanuel Wenger for his decades of building up and maintaining the Bernstein Portal for identification of watermarks.

There was the award presentation and a public lecture by Emanuel Wenger on 27th April 2021, 01:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna. Τίτλος διάλεξης: "Memory of paper - a portal to watermark databases" Σύνδεσμος με το βίντεο της παρουσίασης εδώ (η διάλεξη ξεκινά στο 6:44)