Σχέσεις εργασίας ΥΠΠΟ

Θέμα πρώτο τακτικής συνέλευσης 28/04/2012

Ποια είναι η θέση του Συλλόγου για τις σχέσεις εργασίας με το ΥΠΠΟΤ και την πρόσφατη απόφαση για επέκταση του ορίου εργασίας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου από 24 σε 60 μήνες; Συνοπτικά διατυπώθηκαν οι εξής απόψεις:
α) Ο σύλλογος θα πρέπει να διεκδικεί αποκλειστικά τη δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας και να απέχει από διαπραγματεύσεις όπως αυτή της άρσης των περιορισμών, καθώς διαφορετικά συμβάλλει στην διατήρηση της εργασιακής ομηρίας των μελών του.
β) Ο σύλλογος διεκδικεί σταθερά τη δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας αλλά, προκειμένου να διατηρεί τη δυναμική που θα του επιτρέπει τέτοιες διεκδίκησεις θα πρέπει τα μέλη να παραμένουν εργασιακά ενεργά, και επομένως ο σύλλογος να διεκδικεί τη δυνατότητα απασχόλησης και σε άλλο καθεστώς, όπως σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου.