Δραστηριοποίηση στον ιδιωτικό τομέα

Θέμα τρίτο τακτικής συνέλευσης 28/04/2012

Δραστηριοποίηση και επιβίωση του συντηρητή στον ιδιωτικό τομέα και παράνομη δραστηριοποίηση μόνιμων ή αορίστου χρόνου στο ευρύτερο δημόσιο συντηρητών αρχαιοτήτων κ έργων τέχνης σε ιδιωτικά έργα