Χαρακτήρας συλλόγου

Θέμα τέταρτο τακτικής συνέλευσης 28/04/2012

Επαναπροσδιορισμός του χαρακτήρα του Συλλόγου και του ρόλου που καλείται να διαδραματίζει ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του συνόλου των μελών του.