ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ

Στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε συζητήθηκαν οι αλλαγές που επίκεινται στο χώρο της εκπαίδευσης με το σχέδιο Αθηνά και καταλήξαμε στα ακόλουθα:
- Η απόσπαση του υφιστάμενου Τμήματος «Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης» από τη «Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών», αλλά και η δημιουργία νέα Σχολής που θα συμπεριλάβει το Τμήμα, αποτελεί βήμα θετικό, καθώς δεν υπάρχει ούτε υπήρξε ποτέ συνάφεια του αντικειμένου του Τμήματος με τις γραφικές τέχνες ή τις καλλιτεχνικές σπουδές.
- Αντί για τον τίτλο «Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Καλών Τεχνών», προτείνεται ο τίτλος «Σχολή Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς» που συνδέεται άμεσα με το αντικείμενο του Τμήματος Συντήρησης, ενώ μπορεί να λειτουργήσει σαν ομπρέλα και για άλλα, συναφή με την πολιτιστική κληρονομιά τμήματα. Ενδεικτικά αναφέρθηκαν το τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων του ΤΕΙ Πάτρας και για το Τμήμα Μουσειολογίας του ΤΕΙ Πύργου.
Μετονομασία του Τμήματος «Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης» σε Τμήμα «Συντήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και όχι «Προστασίας και Συντήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς» όπως προτείνεται από το σχέδιο «Αθηνά».
- Αναφορικά με το υφιστάμενο τμήμα «Προστασίας και συντήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς» του ΤΕΙ Ζακύνθου, αυστηρή προϋπόθεση για την εξομοίωση του τίτλου του με τον τίτλο του Τμήματος Συντήρησης της Αθήνας αποτελεί η ταυτόχρονη εξομοίωση: α) του τρόπου εισαγωγής στα δύο τμήματα, β) του προγράμματος σπουδών (βασικής δομής και περιεχομένου), γ) της στελέχωσης του σε εκπαιδευτικό προσωπικό κοκ. Είναι αδιανόητο να υφίστανται δύο τμήματα με ταυτόσημο τίτλο, τα οποία να αποκλίνουν σε όλα τα υπόλοιπα σημεία. Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν πληρούνται, πρόταση του Συλλόγου μας αποτελεί η απορρόφηση του τμήματος της Ζακύνθου από αυτό της Αθήνας.