Ημερίδες

Ημερίδα ΣΣΑΕΤΤΕ: 9 Μαΐου 2020-"Συντηρητές σε Ψηφιακό Περιβάλλον"

Ο Σύλλογος Συντηρητών Αρχαıοτήτων καı Έργων Τέχνης Τρıτοβάθμıας Εκπαίδευσης (ΣΣΑΕΤΤΕ) δıοργανώνεı επıστημονıĸή ημερίδα με τίτλο «Συντηρητές σε Ψηφιακό Περιβάλλον», η οποία θα πραγματοποıηθεί στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Σάββατο 9 Μαΐου 2020.

Ανακοινώσεις: 

Ημερίδα ΣΣΑΕΤΤΕ 16/2/2019: Συντήρηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς Υγεία, Ασφάλεια & Περιβάλλον

Ο Σύλλογος Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΣΕΑΤΤΕ) σε συνεργασία µε το Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων διοργανώνει ενημερωτική ηµερίδα µε τίτλο «Συντήρηση Πολιτιστικής Κληρονοµιάς: Yγεία, Aσφάλεια και Περιβάλλον».

Ανακοινώσεις: 

Ημερίδα ΣΣΑΕΤΤΕ 9/6/2018: Συντηρητές σε κίνδυνο: Προστατεύοντας την πολιτιστική μας κληρονομιά, καταστρέφουμε το περιβάλλον;

Ο Σύλλογος Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Σ.Α.& Ε.Τ.Τ.Ε) εν όψει της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με αντικείμενο την επίδραση της χρήσης των υλικών συντήρησης στο περιβάλλον και τις δυνατότητες υποκατάστασης των υλικών αυτών «πράσινα» υλικά και μεθόδους.

Ανακοινώσεις: 

Ημερίδα ΣΣΑΕΤΤΕ 6/12/2014: Συντηρητές σε κίνδυνο: Προστατεύοντας την Πολιτιστική Κληρονομιά, Προστατεύουμε τον Εαυτό μας;

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ:
Προστατεύοντας την Πολιτιστική Κληρονομιά, Προστατεύουμε τον Εαυτό μας;

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014
Αμφιθέατρο Μουσείου Ακρόπολης

Ο Σύλλογος Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Σ.Α. & Ε.Τ.Τ.Ε) διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με αντικείμενο την Υγεία και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας.

Ανακοινώσεις: