Τακτική Γενική Συνέλευση

To Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Conservation 360º_peer reviewed open access international book series_ Call for abstracts

Conservation 360º is a new series of multi- and interdisciplinary books on current themes in the field of Conservation of Cultural Heritage. Each book will provide a general overview of the state of the art, research and concepts in the field of the preservation of cultural heritage aimed at professionals of conservation-restoration, scientists, art historians, archaeologists, technicians and students.

Ανακοινώσεις: 

ECCO

Η ECCO ιδρύθηκε το 1991. Ασχολείται με την οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση σε πρακτικό,
επιστημονικό και πολιτιστικό επίπεδο του επαγγέλματος του Συντηρητή. Στόχος της είναι να θέσει
τα πρότυπα και να ορίσει τις πρακτικές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και να ενισχύσει την
επικοινωνία και την κινητικότητα των επαγγελματιών Συντηρητών. Αποβλέπει στη διασφάλιση της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την κοινωνία μέσω της επιβολής υψηλών επαγγελματικών προτύπων
στο πεδίο της Συντήρησης. Αποτελείται από 25 οργανισμούς μέλη από 22 χώρες, εκπροσωπώντας

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού Θεσπρωτία

ΑΔΑ: 64ΓΣ4653Π4-5ΤΨ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΤΑΝΩΝ (Α΄ ΦΑΣΗ)»ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%93%CE%A34653%CE%A04-5%CE%A4%CE%A8?inli...

Σελίδες

Εγγραφή στο Front page feed