Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2018

Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2018
«Μουσεία και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό».

Το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων επέλεξε ως τιμώμενο μουσείο για το 2018 το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ με σκοπό να αναδείξει τις συλλογές και το έργο του που συνδέονται άμεσα με το θέμα του φετινού εορτασμού.

Η κεντρική εκδήλωση του εορτασμού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 18 Μαΐου και ώρα 7μμ. (ώρα προσέλευσης 6:30 μμ.) και περιλαμβάνει σύντομες ομιλίες, ξεναγήσεις, και γιορτή στον κήπο του Μουσείου, (οδός Πρωτέως 25, Κηφισιά).

Ανακοινώσεις: 

Προκήρυξη πρόσληψης Θεσπρωτία

ΑΔΑ: 6ΦΟΜ4653Π4-7ΨΥ - Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές σωστικές εργασίες» της πράξης «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου – Β΄ Φάση (ολοκλήρωση)"

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%9F%CE%9C4653%CE%A04-7%CE%A8%CE%A5...

Προκήρυξη πρόσληψης Θέατρο Γιτάνων (χωρίς παράταση)

ΑΔΑ: ΩΥΝΦ4653Π4-ΕΦ7 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΤΑΝΩΝ (Α΄ ΦΑΣΗ)» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ (χωρίς παράταση)

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%9D%CE%A64653%CE%A04-%CE%95%C...

Προκήρυξη πρόσληψης Θέατρο Γιτάνων

ΑΔΑ: 6ΦΦΥ4653Π4-ΛΣ7 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΤΑΝΩΝ (Α΄ ΦΑΣΗ)» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%A6%CE%A54653%CE%A04-%CE%9B%CE%A37...

Σελίδες

Εγγραφή στο Front page feed