Εγγραφή νέου μέλους/ετήσια συνδρομή για υφιστάμενα μέλη

Προϋποθέσεις εγγραφής νέων μελών
Μέλη του Συλλόγου μπορούν να είναι οι πτυχιούχοι Τμημάτων / Σχολών Συντήρησης Aρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ημεδαπής ή Ισότιμων Τμημάτων / Σχολών της Αλλοδαπής αναγνωρισμένων στην Ελλάδα από τον αρμόδιο κρατικό φορέα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
- Αίτηση εγγραφής νέου μέλους. Η αίτηση εγγραφής χορηγείται από το Σύλλογο. Μπορείτε να τη βρείτε στα συνημμένα αρχεία, σε μορφή word και σε μορφή pdf.
- φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για πτυχιούχους εξωτερικού, επιπλέον Ισοτιμία ή Αντιστοιχία από την αρμόδια υπηρεσία (όπως ΔΙΚΑΤΣΑ, ΙΤΕ, ΔΟΑΤΑΠ*)
- αποδεικτικό κατάθεσης συνδρομής ποσού 20€ (ή 10€ για άνεργους-απαραίτητο το αποδεικτικό ανεργίας) (βλ. "ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ") - Δεν υπάρχει επιπλέον κόστος εγγραφής.
*Το ΔΟΑΤΑΠ, είναι αρμόδιο για την αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Η ετήσια συνδρομή είναι 20€ και 10€ για τους ανέργους (απαραίτητο το αποδεικτικό ανεργίας). Μπορείτε να πληρώσετε την συνδρομή σας ως εξής:
- κατάθεση σε λογαριασμό της Alpha Bank
αριθμός λογαριασμού: 115 00 2101 310840
αριθμός IBAN: GR58 0140 1150 1150 0210 1310 840
όνομα δικαιούχου: Βουζάτου Άννα, Σωτηρόπουλος Άγγελος, Καρπάθιου Ειρήνη
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του καταθέτη.
Στις ηλεκτρονικές καταθέσεις (e-banking) στον λογαριασμό της τράπεζας τα όποια έξοδα βαρύνουν τον καταθέτη.
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ: Μετά την κατάθεση, ενημερώνετε ηλεκτρονικά τον Σύλλογο (μέσω e-mail στο s_saet@yahoo.gr) και στέλνετε αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης (και αποδεικτικό ανεργίας για τους ανέργους) ηλεκτρονικά.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Μπορείτε να στείλετε τα παραπάνω δικαιολογητικά στο e-mail του συλλόγου (s_saet@yahoo.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση του Συλλόγου (ΣΣΑΕΤΤΕ, Βόλβης 20, Αθήνα, ΤΚ 11142)

Λογαρισμός μέλους στο website
Ο λογαριασμός σας στο website του ΣΣΑΕΤΤΕ θα ενεργοποιηθεί λίγες μέρες αφότου ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στον Σύλλογο. Προκειμένου η ενεργοποίηση να γίνει γρήγορα θα ήταν χρήσιμο να δηλώσετε το email σας στη φορμα εγγραφής.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon AITHSH_SSAETTE_2024.doc93.5 KB
PDF icon AITHSH_SSAETTE_2024.pdf158.69 KB