Εγγραφή

Προϋποθέσεις
Μέλη του Συλλόγου μπορούν να είναι οι πτυχιούχοι Τμημάτων / Σχολών Συντήρησης Aρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ημεδαπής ή Ισότιμων Τμημάτων / Σχολών της Αλλοδαπής αναγνωρισμένων στην Ελλάδα από τον αρμόδιο κρατικό φορέα.

Αίτηση
Η αίτηση εγγραφής χορηγείται από το Σωματείο. Μπορείτε να την βρείτε εδώ (Microsoft Word format) και εδώ (Pdf format). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή και Ισοτιμία ή Αντιστοιχία από την αρμόδια υπηρεσία (όπως ΔΙΚΑΤΣΑ, ΙΤΕ, ΔΟΑΤΑΠ*).

Μπορείτε να στείλετε τα παραπάνω δικαιολογητικά στην ταχυδρομική θυρίδα του Συλλόγου (ΤΘ 4085, Αθήνα 10210) ή στο email του συλλόγου (s_saet@yahoo.gr ). Για την εγγραφή είναι απαραίτητη και η συνδρομή ποσού 20€ (ή 10€ για άνεργους) μέσω ταχυδρομικής επιταγής ή με κατάθεση σε λογαριασμό της Alpha Bank
αριθμός λογαριασμού: 115 00 2101 310840
αριθμός IBAN: GR58 0140 1150 1150 0210 1310 840
όνομα δικαιούχου: Βουζάτου Άννα, Σωτηρόπουλος Άγγελος, Καρπάθιου Ειρήνη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του καταθέτη.
Στις ηλεκτρονικές καταθέσεις (e-banking) στον λογαριασμό της τράπεζας τα όποια έξοδα βαρύνουν τον καταθέτη.
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ: Μετά την κατάθεση, ενημερώνετε ηλεκτρονικά τον Σύλλογο (μέσω e-mail στο s_saet@yahoo.gr) και στέλνετε αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης ηλεκτρονικά.

*Το ΔΟΑΤΑΠ, είναι αρμόδιο για την αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής.

Πληρωμή συνδρομής
Η ετήσια συνδρομή είναι 20€ και 10€ για τους ανέργους. Μπορείτε να πληρώσετε την συνδρομή σας με έναν από τους παρακάτω δυο τρόπους:

  • ταχυδρομική επιταγή προς: ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Ταχυδρομική Θυρίδα 4085, Αθήνα 102 10
  • κατάθεση σε λογαριασμό της Alpha Bank
    αριθμός λογαριασμού: 115 00 2101 310840
    αριθμός IBAN: GR58 0140 1150 1150 0210 1310 840
    όνομα δικαιούχου: Βουζάτου Άννα, Σωτηρόπουλος Άγγελος, Καρπάθιου Ειρήνη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του καταθέτη.
Στις ηλεκτρονικές καταθέσεις (e-banking) στον λογαριασμό της τράπεζας τα όποια έξοδα βαρύνουν τον καταθέτη.
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ: Μετά την κατάθεση, ενημερώνετε ηλεκτρονικά τον Σύλλογο (μέσω e-mail στο s_saet@yahoo.gr) και στέλνετε αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης ηλεκτρονικά.

Λογαρισμός στο website
Ο λογαριασμός σας στο website του ΣΣΑΕΤΤΕ θα ενεργοποιηθεί λίγες μέρες αφότου ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο σύλλογο. Προκειμένου η ενεργοποίηση να γίνει γρήγορα θα ήταν χρήσιμο να δηλώσετε το email σας στη φορμα εγγραφής.