Διεύθυνση συλλόγου

Για ταχυδρομική επικοινωνία με το σύλλογο χρησιμοποιήστε την ταχυδρομική θυρίδα :

ΤΘ 4085
102 10
Αθήνα

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλόγου είναι :

s_saet@yahoo.gr