Ταυτότητα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ο Σύλλογος Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συστήθηκε το 1995 από τους πρώτους απόφοιτους του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας. Σήμερα αριθμεί περισσότερα από 680 μέλη τα οποία αποτελούν αποκλειστικά πτυχιούχοι τριτοβάθμιων σχολών συντήρησης της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων σχολών του εξωτερικού.
Αποτελεί φορέα επιστημονικής και συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των μελών του και δημιουργήθηκε από την ανάγκη προάσπισης και προώθησης των δικαιωμάτων και δυνατοτήτων του επαγγέλματος του Συντηρητή και της επιστήμης που πρεσβεύει. Διατηρεί σχέσεις συνεργασίας και βρίσκεται σε επικοινωνία τόσο με εκπαιδευτικούς φορείς, όσο και με φορείς των αρμόδιων Υπουργείων και ιδιαιτέρως με το Υπουργείου Πολιτισμού ενώ συχνά συνεργάζεται με άλλους συναφείς συλλόγους για την επίτευξη των στόχων του και την ανταλλαγή απόψεων. Για την εκπλήρωση των καταστατικών του σκοπών, ο σύλλογος έχει ασχοληθεί ενεργητικά με ποικίλα ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, τη νομοθεσία, τη δεοντολογία, την εργασία και την επιστήμη της Συντήρησης με την υποβολή προτάσεων, συστάσεων ή ακόμα και καταγγελιών, με την παροχή πληροφοριών προς τα μέλη του και την προβολή διαφόρων ζητημάτων που αφορούν τον κλάδο. Παράλληλα, επί σειρά ετών συμμετέχει σε επιτροπές που αφορούν τον κλάδο της Συντήρησης όπως το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων και η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 96 «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» που έχει ως σκοπό την προαγωγή και δημιουργία Ευρωπαϊκών προτύπων και την καθιέρωση Ευρωπαϊκών οδηγιών σχετικών με τη συντήρηση.

Στα χρόνια της λειτουργίας του έχει δραστηριοποιηθεί με καθοριστικό τρόπο σε ζητήματα:

  • Εκπαίδευσης στο χώρο της Συντήρησης
  • Επαγγελματικών δικαιωμάτων των Συντηρητών σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Δεοντολογίας
  • Υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας
  • Αρχαιολογικής Νομοθεσίας και Οργανισμού του ΥΠ.ΠΟ.
  • Εργασιακά και νομικά
  • Επιστημονικά

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Για το κείμενο του καταστατικού του συλλόγου πατήστε εδώ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Ζωή Σακκή
Αντιπρόεδρος: Κανέλλη (Νέλλη) Κολυβοδιάκου
Γραμματέας: Ευαγγελία Κυριαζή
Ταμίας: Μιχάλης Κουφόπουλος
Μέλη: Καλλιόπη Ορειάνου
Κατερίνα Κοραλία (Κορίνα) Καζιάνη
Μαρία Φέστα