Νέο ΦΕΚ για την κάρτα ελευθέρας εισόδου στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους

Κατόπιν ενεργειών και συνεχών προσπαθειων του συλλόγου μας καθώς και με τη συνεργασία και τη συμπαράσταση της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ32−Φ56/370862/218709/12209/7831 Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο (ΦΕΚ Β' 2916/31-12-2015) σύμφωνα με την οποία οι Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης μπορούν να λάβουν την κάρτα ελευθέρας εισόδου -τριετούς διάρκειας- στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους με την προσκόμιση μόνο του πτυχίου τους (άρθρο 3. παράγρ.3δ).

Να σημειώσουμε πως με την προηγούμενη ΚΥΑ (ΦΕΚ 1970/Β'/31-12-2003) καθώς και τις τροποποιητικές αποφάσεις αυτής (ΦΕΚ 1945/Β΄/15-6-2012 και ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΜΔΜ/Φ32−Φ56/22714/10510/1259/276) όσον αφορά στον κλάδο των Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, δικαίωμα λήψης της κάρτας ελευθέρας εισόδου είχαν οι πτυχιούχοι συντηρητές, κάτοχοι της άδειας του ΥΠ.ΠΟ. (άδεια μελέτης, ανάληψης, επίβλεψης έργου συντήρησης και λειτουργίας εργαστηρίων), την κατάργηση της οποίας ως δικαιολογητικό ζήτησε επανειλημμένα ο σύλλογός μας.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon FEK2916_2015.pdf271.06 KB