Σεμινάριο με θέμα: «Διαχείριση Καταστροφών σε Πολιτιστικά Ιδρύματα»

Σεμινάριο με θέμα: «Διαχείριση Καταστροφών σε Πολιτιστικά Ιδρύματα»
Το παρόν σεμινάριο θα διεξαχθεί αμέσως μετά τη διήμερη συνάντηση φορέων και οργανισμών στο Π.Ι.Ο.Π., στις 11 και 12/9/2017. Σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω συνάντηση στο Π.Ι.Ο.Π..

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

1. Αντικείμενο: Το εν λόγω σεμινάριο αφορά στην ενημέρωση και εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε διαδικασίες που απαιτούνται για την επιτυχή διαχείριση καταστροφών-ανθρωπογενούς ή φυσικής προέλευσης- που ενδέχεται να πλήξουν ένα πολιτιστικό ίδρυμα μέσω της εφαρμογής συντονισμένων στρατηγικών και πρωτόκολλων.
2. Απευθύνεται: σε εργαζομένους πολιτιστικών φορέων και συγκεκριμένα, σε συντηρητές, βιβλιοθηκονόμους, αρχειονόμους, αρχαιολόγους, μουσειολόγους.
3. Οι διδακτικές ενότητες του σεμιναρίου είναι επτά και καλύπτουν θέματα όπως την ανασκόπηση σημαντικών καταστροφών σε Ευρώπη και Η.Π.Α., τη γέννηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστροφών, τα στάδια του σχεδίου, όπως Προετοιμασία, Αναγνώριση και Εκτίμηση Κινδύνων σε κτηριακά συγκροτήματα και συλλογές ανάληψη προληπτικών μέτρων, Διαδικασίες Αντίδρασης σε περίπτωση καταστροφής αλλά και αυτές της Διάσωσης & Σταθεροποίησης αν δεν αποφευχθεί το καταστροφικό συμβάν.
Επίσης, εξετάζονται περιπτώσεις πλημμύρας, φωτιάς και σεισμού αλλά και αντιμετώπισης εκτεταμένης προσβολής από έντομα σε βιβλιακό και αρχειακό υλικό με σύγχρονα μέσα. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν ακόμα σε θέματα συσκευασίας πληγέντων, από καταστροφή, αντικειμένων. Τέλος, θίγονται

ζητήματα υγείας και ασφάλειας αλλά και ενημέρωσης σε θέματα εκπαίδευσης στη διαχείριση καταστροφών σε πολιτιστικά ιδρύματα στην Ελλάδα και διεθνώς.
4. Διδάσκοντες: Μέλη - καθηγητές του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, συνεργαζόμενοι ερευνητές και εξειδικευμένοι επιστήμονες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε θέματα Αντιμετώπισης Καταστροφών.
5. Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 10 ημέρες και καλύπτει 40 διδακτικές ώρες. 6. Περίοδος διεξαγωγής : 13-22/9/2017 ή 25/9-4/10 /2017.
7. Τα μαθήματα θα διεξάγονται από 16.00 - 20.00 ή 21.00, στους χώρους του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και απαιτείται η φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων.
8. Το κόστος του σεμιναρίου είναι 200 ευρώ και περιλαμβάνει: Εκπαιδευτικό υλικό, παροχή υλικών για εργαστηριακές ασκήσεις, καφέ.

9. Η επιλογή των υποψηφίων/συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί με βάση τους τίτλους σπουδών και την/τη συνάφεια του επαγγελματικού τους υπόβαθρου όπως προκύπτει από το βιογραφικό τους σημείωμα και τις αντίστοιχες βεβαιώσεις που ενδεχόμενα να ζητηθούν.

10. Τα ονόματα των υποψηφίων που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα ανακοινωθούν την 15/5/2017.

11. Αξιολόγηση/Βεβαίωση Συμμετοχής: Στο τέλος του σεμιναρίου, μετά από την επιτυχή αξιολόγηση των εκπαιδευομένων και υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της παρακολούθησης των προγραμματισμένων ωρών χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Ι.Δ.Β.Ε. - Τ.Ε.Ι., το οποίο δίδει τη δυνατότητα χρήσης των πιστωτικών μονάδων και σε άλλα προγράμματα ειδίκευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Κα Μαρία Λυρατζή στο τηλέφωνο 6944590095 ή να στείλετε μήνυμα στο lyrma@otenet.gr και στον Κο Βασίλειο Λαμπρόπουλο στο τηλέφωνο 6932748130 ή να στείλετε μήνυμα στο blabro@teiath.gr

Σύντομα θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο, το πρόγραμμα καθώς και οι αιτήσεις εγγραφής

Ανακοινώσεις: