Ημερίδα Συντήρησης ΑΜΘ 2017 «ΔΙΑΓΝΩΣΗ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος για τις εγγραφές στην ημερίδα συντήρησης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Οι εργαζόμενοι του ΥΠΠΟΑ δικαιούνται άδεια για επιστημονικούς κι επιμορφωτικούς λόγους. Σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΑΜΘ/ ΤΣΧΦΕΑ/ 280072/ 181839/ 2001/ 60/20-07-17 έγγραφο που επίσης επισυνάπτεται, οι αποφάσεις χορήγησης αδειών για επιστημονικούς κι επιμορφωτικούς λόγους, στο εξής θα εκδίδονται από την Υπηρεσία του αιτούντος υπαλλήλου και θα υπογράφονται από τον εκάστοτε Προϊστάμενό της.

Ανακοινώσεις: