ΤΕΜΠΛΟΝ. Άγιες μορφές, αόρατες πύλες πίστης. 20ός και 21ος αιώνας

Την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου και ώρα 19.00 εγκαινιάζεται στο Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού, στη Θεσσαλονίκη, από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κύριον
Προκόπιον Παυλόπουλον, η Έκθεση:
ΤΕΜΠΛΟΝ. Άγιες μορφές, αόρατες πύλες πίστης, 20ός και 21ος αιώνας
που διοργανώνεται από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, το Ίδρυμα Αικατερίνης
Λασκαρίδη και την MVN Consultants.

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, συνεχίζοντας την παράδοση των
τελευταίων χρόνων, οργανώνει θεματικές εκθέσεις με ιδιαίτερο κάθε φορά επιστημονικό
ενδιαφέρον, που σχετίζονται με τα εκθέματά του, τις εκφάνσεις του βυζαντινού και του
μεταβυζαντινού πολιτισμού γενικότερα και του αντίκτυπου που είχε στη νεότερη και τη
σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Στην έκθεση παρουσιάζονται εργαλεία ξυλογλυπτικής και η εξέλιξή τους, από την προσωπική συλλογή του συντηρητή Α. Σαμπατάκου. Στον τόμο που συνοδεύει την έκθεση περιέχονται μεταξύ άλλων, κείμενα των συντηρητών Σ. Στασινόπουλου, Ε. Φαρμακαλίδου και Α. Σαμπατάκου σχετικά με την τεχνολογία κατασκευής και τη συντήρηση των εκκλησιαστικών τέμπλων.

Ανακοινώσεις: