Διεθνές Συμπόσιο «Ρωσικά θρησκευτικά έργα στην Ελλάδα 16ος-19ος αιώνας: Τέχνη και τεχνολογία»

Στις 15 και 16 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Μπενάκη διεθνές συμπόσιο με τίτλο «Ρωσικά θρησκευτικά έργα στην Ελλάδα 16ος-19ος αιώνας: Τέχνη και τεχνολογία».

Το συμπόσιο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης με θέμα «Θρησκευτική Τέχνη από την Ρωσία στην Ελλάδα».
Οι ανακοινώσεις του εντάσσονται σε τρεις θεματικές ενότητες:

Ι. Εικονογραφικές και υφολογικές ιδιαιτερότητες των ρωσικών εικόνων που γνώρισαν διάδοση στην Ελλάδα.

ΙΙ. Οι επίσημοι και ανεπίσημοι δίαυλοι μεταφοράς θρησκευτικών έργων από την Ρωσία στην Ελλάδα. Η υποδοχή και οι χρήσεις των ρωσικών εικόνων στο πλαίσιο της δημόσιας και ιδιωτικής λατρείας των Ελλήνων από τον 16ο έως τα τέλη του 19ου αιώνα.

ΙΙΙ. Τεχνολογία κατασκευής και συντήρησης ρωσικών εικόνων.

Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.benaki.gr/index.php?option=com_events&view=event&id=5505&lan...

Ανακοινώσεις: