Τοποθέτηση Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων επιπέδου Τμήματος των Υπηρεσιακών Μονάδων της Κεντρικής, των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α.

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F5%CE%A84653%CE%A04-%CE%97%CE%95%CE%9F...

Υπάρχουν κενές θέσεις συντηρητών σε Επτάνησα, Βοιωτία και αλλού.....
Με το ρυθμό που το προκηρύσσονται οι θέσεις θα βγουν κι αυτές σύντομα.
Έσω έτοιμοι!

Ανακοινώσεις: