Τακτική Γενική Συνέλευση

To Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

• Οικονομικός και διοικητικός απολογισμός έτους 2017
• Ενημέρωση για τη συγχώνευση ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά στο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τις διεκδικήσεις του συλλόγου σχετικά με την εξομοίωση των πτυχίων των αποφοίτων
• Εξελίξεις στη διεκδίκηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας και σχεδιασμός μελλοντικών δράσεων
• Ζητήματα δεοντολογίας κατά την ανάληψη και εκτέλεση εργασιών συντήρησης
• Ενημέρωση για τη δημιουργία «Μητρώου Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών» και αντιμετώπιση προβλημάτων που πιθανόν προκύπτουν
• Ημερίδα ΣΣΑΕΤΤΕ 2018
• Δράσεις για το Ευρωπαικό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε χώρο που παραχωρεί – και τον ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό – ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου στα γραφεία του, στην οδό Λόντου αρ. 6 στον 2ο όροφο (είσοδος στη Λόντου: από τη Σόλωνος, μεταξύ Εμμανουήλ Μπενάκη και Ζωοδόχου Πηγής, ή από τη Ζωοδόχου Πηγής, μεταξύ Κωλέττη και Σόλωνος).

Θα ακολουθήσει η κοπή της βασιλόπιτας για το 2018.

Δικαίωμα ψήφου στα θέματα που θα ψηφιστούν από το σώμα της συνέλευσης έχουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. Όσοι επιθυμούν μπορούν να καταβάλουν την συνδρομή τους πριν τη συνέλευση, στην ταμία του συλλόγου. Νέα μέλη μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους πριν τη συνέλευση, αρκεί να έχουν μαζί τους αντίγραφο του πτυχίου τους και αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση που είναι αποφοίτοι εξωτερικού.