«Όψεις της Ανεξάρτητης Εικαστικής Δημιουργίας στην Ελλάδα του σήμερα»

Συμπόσιο του Ορίζοντα Γεγονότων
στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
στις 13 - 14 Απριλίου 2018

Ανακοινώσεις: