Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού στη Νέα Μονή Χίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ.

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8894653%CE%A04-1%CE%A93?inline=true