Προκήρυξη πρόσληψης Περιστερά Θεσσαλονίκης

ΑΔΑ: 7Χ6Ο4653Π4-ΨΧΚ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ "ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ".

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A76%CE%9F4653%CE%A04-%CE%A8%CE%A7%CE%9A...