«Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου – Μέσα Ατομικής Προστασίας»

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) με πρωτοβουλία του Συλλόγου Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Σ.Α.& Ε.Τ.Τ.Ε) διοργανώνει 10ωρο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης με θέμα:
«Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου – Μέσα Ατομικής Προστασίας»
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στα μέσα Σεπτέμβρη 2018 στο κτήριο του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στην Αθήνα και στοχεύει να επικοινωνήσει βασικές έννοιες Εκτίμησης Κινδύνου που συνδέονται άμεσα με τον επαγγελματικό κλάδο των Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.
Στο πρόγραμμα θα αναπτυχθούν μέθοδοι ανάλυσης ατυχημάτων και επικινδυνότητας. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν μέθοδοι οργάνωσης λιστών ελέγχου και μεθοδολογίες συγγραφής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου. Στην πορεία του προγράμματος θα αναλυθούν μελέτες περιπτώσεων. Διακριτή ενότητα θα αποτελέσουν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, ο τρόπος επιλογής και χρήσης τους.
Στους καταρτιζόμενους θα διανεμηθεί εκπαιδευτικό υλικό και πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 45 ευρώ/άτομο

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε αποστείλετε αίτημα στο email: conservatorsatrisk@gmail.com
(αναγράφοντας ονοματεπώνυμο και επάγγελμα)

Ανακοινώσεις: