ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 22/10/2018

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για το έργο «Συντήρηση μαρμαροθετημένων δαπέδων Καθολικού Νέας Μονής Χίου» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την ΕΦ.Α.Χίου.
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/64%CE%A0%CE%A84653%CE%A04-%CE%9C%C...