Θέση Συντηρητή Υφάσματος στη Μάλτα

Θέση Συντηρητή Υφάσματος στη Μάλτα.
Παρακαλώ δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.