Ενημέρωση του ΣΣΑΕΤΤΕ για την Υγεία και Ασφάλεια στις Εργασίες Συντήρησης

Ο Σύλλογος Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΣΑΕΤΤΕ) ως ο κατεξοχήν φορέας αντιπροσώπευσης όλων των Συντηρητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανοώντας τις δυσκολίες στις συνθήκες εργασίας του επαγγέλματός ασχολείται ενεργά με θέματα που αφορούν στην Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων, ανεξαρτήτως του χώρου εργασίας τους. Μέσω ημερίδων και σεμιναρίων, αλλά και σε συνεργασία με φορείς όπως το Υπουργείο Εργασίας και το Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, προσπαθεί να ενημερώσει εργοδότες και εργαζομένους για τους κινδύνους που ενέχει το επάγγελμα, τον τρόπο αναγνώρισης και καταγραφής τους, την αξιολόγηση της επικινδυνότητας ενός επαγγελματικού χώρου και την ενημέρωση για τους τρόπους διαχείρισης και αντιμετώπισης των διαφόρων κινδύνων. Σκοπός είναι η δημιουργία ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας για όλους.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα εργασίας του ΣΣΑΕΤΤΕ που ασχολείται με τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, θα παρευρεθεί στο ΠΑΔΑ για να παρουσιάσει στους φοιτητές του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης τους κινδύνους του επαγγέλματος και τους τρόπους διαχείρισής τους μέσω παραδειγμάτων αληθινών συνθηκών, αντλώντας υλικό από το προσωπικό αρχείο της ομάδας εργασίας, στα πλαίσια του μαθήματος Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία, την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 στις 17.30, στο Αμφιθέατρο Συντήρησης.