ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 02 & 03/ 07/2019

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Εργασίες συντήρησης τοιχογραφιών, λίθινων κιόνων και δαπέδου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου ή Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Λουτρό Μενιδίου» του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου ή Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Λουτρό Μενιδίου», με κωδικό ΟΠΣ 5010868, που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Δ.Σ.Α.Ν.Μ.
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9C%CE%A9%CE%9C4653%CE%A0...

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προκήρυξη για την πρόσληψη ΙΔΟΧ επιστημονικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στο υποέργο «Αρχαιολογικές εργασίες» του ενταγμένου στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» έργου με τίτλο «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων στις περιοχές Άνοιξης, Διονύσου, Σταμάτας και Ροδόπολης του Δήμου Διονύσου».
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A901%CE%934653%CE%A04-%CE%A53%...