Μήνυμα ΣΣΑΕΤΤΕ για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης 2019