ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 06/12/2019 - Πρέβεζα

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Υποέργου 1 «Αποκατάσταση – ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Κασσώπης (Α΄ ΦΑΣΗ)», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής
αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Αποκατάσταση – ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Κασσώπης (Α΄ ΦΑΣΗ)»

1 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (πρώην Ομάδας Α΄) με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/12/2019 - 13/12/2019.
Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%9514653%CE%A04-%CE%92%CE%9B%CE%A0...