Διημερίδα ΣΣΑΕΤΤΕ: "Συντηρητές σε Ψηφιακό Περιβάλλον" 14 & 15 Μαΐου 2021

Η Διημερίδα θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας "zoom" και για την παρακολουθήση απαιτείται η εγγραφή σας εδώ.

Για το πρόγραμμα της Διημερίδας ακολουθήστε εδώ.

Για τις περιλήψεις της Διημερίδας ακολουθήστε εδώ.

Συντηρητές σε Ψηφιακό Περιβάλλον: Αναλυτικά

Σήμερα περισσότερο από ποτέ η τεκμηρίωση, διαχείριση και επανάχρηση της πληροφορίας ωφελούνται σημαντικά από τη χρήση ψηφιακού εξοπλισμού, εφαρμογών βάσεων γνώσης και εφαρμογών ψηφιακής σχεδίασης και απεικόνισης. Στο πλαίσιο αυτό, οι ψηφιακές τεχνολογίες διευκολύνουν την εργασία του συντηρητή δίνοντας νέες δυνατότητες για την υποστήριξη και ανάδειξη των διαδικασιών συντήρησης και αποκατάστασης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Έχοντας επίγνωση των εξελίξεων και λειτουργώντας ως αρωγός στην ενημέρωση επαγγελματιών του χώρου γύρω από τρέχοντα ζητήματα, ο Σύλλογος θέτει στο επίκεντρο ενδιαφέροντος τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα της συντήρησης. Στόχος της Διημερίδας είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών και της προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της επιστήμης της Συντήρησης.
Η Διημερίδα οργανώνεται σε τρεις βασικές θεματικές ενότητες:

1. Οργάνωση και διαχείριση πληροφορίας στη συντήρηση - περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την ορολογία στη συντήρηση, χρήση μοντέλων μεταδεδομένων και τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού, αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων/βάσεων δεδομένων, ζητήματα διαμοιρασμού-αναζήτησης και ανάκτησης πληροφορίας της συντήρησης.

2. Καταγραφή, αποτύπωση, οπτικοποίηση και ανάλυση της πληροφορίας στη συντήρηση - περιλαμβάνει την αξιοποίηση των τεχνολογιών που περιλαμβάνουν συστήματα αισθητήρων/μετρήσεων περιβαλλοντικών συνθηκών συλλογών ή μνημείων, των νέων τεχνολογιών στον χαρακτηρισμό των υλικών ή/και της κατάστασης διατήρησης, την οπτικοποίηση και διαχείριση της πληροφορία κατά την γραφική τεκμηρίωση της τεχνολογίας κατασκευής ή/και κατάστασης διατήρησης αντικειμένων και μνημείων (2D-3D graphics) μέσω γραφικού περιβάλλοντος και εργαλείων επισημείωσης (annotation tools).

3. Αποκατάσταση και ανάδειξη αντικειμένων και μνημείων - αφορά στην ψηφιακή αισθητική αποκατάσταση / συμπλήρωση αντικειμένων και μνημείων (σε εικονικό περιβάλλον), την αξιοποίηση του ψηφιακού σχεδιασμού για την αποκατάσταση των φυσικών αντικειμένων με χρήση 3D printers καθώς και την ευρύτερη παρουσίαση πληροφορίας συντήρησης με ψηφιακά μέσα ως μέσο καταγραφής ή για την ανάδειξή της στο κοινό.

Οι αναρτήσεις (poster) θα συζητηθούν σε αυτόνομες εικονικές αίθουσες κατά τη διάρκεια της Διημερίδας (δείτε το πρόγραμμα) για διευκόλυνση των συμμετεχόντων σας επισυνάπτουμε τις σχετικές αναρτήσεις:

Χορηγοί Διημερίδας:

Κώδικας Δεοντολογίας Διημερίδας

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης της διημερίδας ενθαρρύνουμε τον ανοιχτό διάλογο και τη διεπιστημονική συνεργασία. Για τη διασφάλιση της ποιότητας διεξαγωγής της ημερίδας παρακαλείστε να λάβετε υπ’ όψιν τις παρακάτω οδηγίες καλής συμπεριφοράς.
Η οργανωτική επιτροπή της διημερίδας προσβλέπει στην ομαλή διεξαγωγή και στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος με αποφυγή παρενοχλήσεων που σχετίζονται με διακρίσεις φυλετικές, φύλου, έκφρασης, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας, φυσικής εμφάνισης, εθνικότητας, θρησκείας (ή έλλειψη αυτής). Η οποιαδήποτε μορφής παρενόχληση, εκφοβισμός ή διάκριση, κρίνεται απαράδεκτη. Οι συμμετέχοντες που παραβιάζουν αυτούς τους κανόνες θα αποβάλλονται κατά την κρίση των διοργανωτών.
Η διημερίδα θα καταγραφεί από τον Σύλλογο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΣΑΕΤΤΕ) για λόγους τήρησης αρχείου. Απαγορεύεται η καταγραφή της διημερίδας ή μέρος αυτής από συμμετέχοντες της διημερίδας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να κρατούν σημειώσεις ή στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) αποκλειστικά για προσωπική χρήση και όχι για περαιτέρω διάχυση ή δημοσιοποίηση πληροφορίας.

Εάν παρατηρήσετε ανάρμοστη συμπεριφορά παρακαλείστε να ενημερώσετε την οργανωτική επιτροπή του ΣΣΑΕΤΤΕ (saet2conf@gmail.com).

Ανακοινώσεις: