ΔΩΡΕΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο ΣΣΑΕΤΤΕ υποστηρίζοντας τις πρωτοβούλιες που έχουν ξεκινήσει σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση της έλλειψης σε μέσα ατομικής προστασίας που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία αυτές τις μέρες λόγω της έξαρσης του ιού COVID-19, προτρέπει τα μέλη του και τους αρμόδιους φορείς του ΥΠΠΟ να συμμετάσχουν ενεργά στις δράσεις αντιμετώπισης της έλλειψης μέσων ατομικής προστασίας δωρίζοντας γάντια και μάσκες στα νοσοκομεία και στα κέντρα αντιμετώπισης κρουσμάτων της περιοχής τους.
Ο ΣΣΑΤΤΕ θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά την Ευαγγελία Κυριαζή, μέλος του συλλόγου, για την κοινοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής.

Σχετικές πρωτοβουλίες έχουν ακολουθήσει πολλά μουσεία και οργανισμοί στη Ευρώπη
https://news.artnet.com/art-world/conservators-face-masks-donation-1807725
https://hyperallergic.com/549225/art-world-medical-supplies/
https://www.facebook.com/ICRIconservation/?__tn__=kCH-R&eid=ARCXL70YZTxw...