ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 24/04/2020-Φλώρινα, Ιωάννινα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕΛΕΣΗ ΤΟΥΥΠΟΕΡΓΟΥ 1«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΛΑΤΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΕΤΡΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5032645 ΣΤΟ ΕΠ « ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A88%CE%9924653%CE%A04-1%CE%92%...

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ΔΕΣΠΟΤΗ - AΜΕΣΑ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΠΕΗ (ΣΠΙΤΙ ΔΕΣΠΟΤΗ) ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%966%CE%914653%CE%A04-%CE%A0%C...