ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του Τμήματός μας, σας αποστέλλω συνημμένο το σχέδιο Προγράμματος Σπουδών στο οποίο συγκλίνει, κατά πλειοψηφία, η Επιτροπή καθώς επίσης και όσα περιγράμματα μαθημάτων έχουν κατατεθεί ψηφιακά. Σε επί μέρους σημεία της πρότασης αυτής διαφοροποιήθηκε το μέλος της Επιτροπής κ. Α. Αλεξοπούλου.

Σας παρακαλώ, μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Προγράμματος, που έχει ορισθεί για την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009, να καταθέσετε τις παρατηρήσεις σας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι διαδικασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Η Γενική Συνέλευση για συζήτηση και έγκριση του νέου Προγράμματος Σπουδών ορίζεται για τη Δευτέρα, 6 Απριλίου 2009, 11:00 πμ.

Στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Προγράμματος, παρευρέθηκαν οι κ. κ. :

Αβαριτσιώτης Θρασύβουλος

Αλεξοπούλου Αθηνά

Θεουλάκης Παναγιώτης

Κουτσουρής Αναστάσιος

Χούλης Κωνσταντίνος

Ευχαριστώ,

Π. Θεουλάκης

Panagiotis Theoulakis

Associate Professor, Head of the Department

Technological Educational Institute of Athens

Department of Conservation of Antiquities and Works of Art

Ag. Spiridinos Street, 12210, Athens, Greece

Tel: +30 210 5385406, 417

Fax: +30 210 5385406

E: ptheoul@teiath.gr

ΣυνημμένοΜέγεθος
Package icon 20090317-02.zip128.29 KB