ΠΡΟΚΗΡΥΞEΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 17-18/09/2020 -Αθήνα, Φλώρινα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΜΝΕΠ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΟ.Τ. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥ - ΑΡΕΩΣ - ΚΛΑΔΟΥ - ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΜΕ MIS 5001591
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%950%CE%934653%CE%A04-0%CE%A5%...

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΩΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 2019ΕΠ00510054 ΜΕ MIS 5033594
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A0%CE%9C%CE%A94653%CE%A0...