Μαθαίνοντας στην πράξη…9 χρόνια μη τυπικής εκπαίδευσης στο πεδίο--9 years interactive field training in conservation

Μαθαίνοντας στην πράξη…9 χρόνια μη τυπικής εκπαίδευσης στο πεδίο
«Πράττω - συνεργάζομαι – μαθαίνω». Εδώ και 9 χρόνια η diadrasis σχεδιάζει, ακολουθώντας αυτό το τρίπτυχο, διαδραστικά προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης για τη συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε σεμινάρια, φόρουμ και έργα-εργαστήρια, εκπαιδεύσεις μας σχεδιάζονται γεμάτες δράση…για την ακρίβεια γεμάτες διάδραση. Δημιουργούμε μικρούς πυρήνες από ενθουσιώδεις επιστήμονες που μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον, δουλεύοντας πάνω σε συγκεκριμένα case studies, προσφέροντας ολοκληρωμένα έργα στην τοπική κοινωνία που μας φιλοξένησε ανά τον κόσμο. http://www.diadrasis.org/el/training

Θερμές ευχαριστίες τόσο σε όλους τους συνεργάτες και τους συμμετέχοντες, όσο και στους φορείς ανα τον κόσμο: διακρατικούς φορείς (ICCROM, UNESCO), υπουργεία και δήμους (Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία, Κροατία, Μπαχρέιν), Πανεπιστήμια, ΜΚΟ, φορείς και τοπικές αυτόνομες ομάδες και ιδιώτες, που με την επαναλαμβανόμενη εμπιστοσύνη που μας δείχνουν μας βοηθούν να εξελισσόμαστε.

H diadrasis έχει στόχο τη διάσωση, διάδοση, ανάδειξη και προστασία της ανεξερεύνητης πολιτιστικής κληρονομιάς, υλικής και άυλης. Η diadrasis, όπως άλλωστε δηλώνει η ίδια η ελληνική συνθέτη λέξη, εκφράζει το ποιοι είμαστε και το πώς δουλεύουμε. Οι διαφορετικές ειδικότητες της κεντρικής ομάδας εργασίας, συντηρητές αρχαιοτήτων, αρχιτέκτονες, ιστορικοί τέχνης, αρχαιολόγοι και διαχειριστές πολιτιστικής κληρονομιάς, δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για ένα ζωντανό πυρήνα που αλληλοεπιδρά και σχεδιάζει εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις.

9 years interactive field training in conservation
Learning by doing in real! 9 years dedicated to teaching conservation, while learning one from the other in diadrasis activities. Project-workshops, Internships, Seminars, Forums, our training non-formal education programmes are designed to be very active and, to make it more precise, interactive! Designed on real case studies, based on teamwork yet always leaving space for the participants to experience being heard and seeing their ideas applied, we create a vivid learning environment. Join, enjoy and learn! http://www.diadrasis.org/training

Special thanks to all our collaborators and participants, as well to our partners from national and international professional bodies: Ministries of Culture (Greece, Spain, Bahrain, Croatia), intergovernmental bodies of research (ICCROM, UNESCO), municipalities (Spain, Greece, Turkey), Universities, Museums, NGO’s, local grassroots initiatives and privates, whom with their repeated trust, make diadrasis grow in action.

Diadrasis civic non for profit, takes action in the protection, conservation and awareness of unrevealed Cultural Heritage. Diadrasis comes from the Greek word διάδρασις which means interaction, and this is who they are and how we work. The different working backgrounds of the core team, Conservator of Antiquities, Architect & Art Historian, Archaeologist, and Heritage Manager create a constructive ground for interaction which brings about intriguing projects of learning by doing.

Δείτε το video:https://youtu.be/AfaNcUe-T7w

Στοιχεία φορέα

Website: http://www.diadrasis.org/
Facebook: https://www.facebook.com/DiadrasisNGO
Instagram: https://www.instagram.com/diadrasis/
Twitter: https://www.twitter.com/DiadrasisNGO
Youtube: https://www.youtube.com/user/DiadrasisNGO

#EuropeanDayConservationRestoration
#EuropeanDayConservationRestorationGR
#ECCOCommunity